Onze programma’s en activiteiten zijn primair gericht op verbeterde economie door meer werkmotivatie en betrokkenheid. Voor jong en oud, man en vrouw, voor iedereen die kan, wil of moet werken. Wie bevlogen is werkt graag. Maar hoe werkt bevlogenheid eigenlijk, wanneer bereik je dat ?

Onderweg naar de beste versie van jezelf

Uit onderzoek in de arbeids- en organisatiepsychologie blijkt dat vitale en bevlogen werknemers energiek en toegewijd zijn. Ze zijn enthousiaste ambassadeurs voor hun werk en werkgever, bereid om innovatieve business modellen en manieren van (samen)werken te onderzoeken. Zij identificeren zich met de organisatie en voelen zich in hoge mate betrokken bij het reilen en zeilen daarvan. Zoeken de weg omhoog vanuit ‘winst’ naar ‘winst met een doel’. Ze laten zichzelf proactief en ondernemend zien in hun werk, maken niet of nauwelijks gebruik van het zorgvangnet. Ze zijn zelfbewust en expressief en lossen werkgerelateerde problemen op door hun gevoel, ideeën en intuïtie te gebruiken. Voor hen is geen dag hetzelfde en ze doen graag een beetje extra.

Voor wie is het bedoeld en wat doen we dan ?

Wanneer kan uw bedrijf met common.nu van start ?

Het begint met een beslissing van de leiding van de organisatie om aan te willen sturen op het positief beïnvloeden van de effectiviteit, resultaten, klantloyaliteit en /of het imago van de organisatie. Uw concurrentiekracht vergroten door het duurzaam vergroten en benutten van het potentieel van al uw medewerkers is daarbij het doel en staat voorop. De methodische aanpak van common.nu ondersteunt leiders die geconfronteerd worden met ingrijpende veranderingen in het functioneren van de organisatie. Centraal daarbij staat de gedrags- en houdingsverandering bij de medewerkers. Common.nu biedt u een houvast bij het benoemen van het vraagstuk, het analyseren, adviseren en kiezen van effectieve interventies. Gevoel krijgen voor de ‘cultural gap’, de afstand tussen de heersende en gewenste cultuur, is een belangrijke aspect van het bepalen van acties tijdens het veranderingsproces.

Share Button