Common.nu richt zich op de autonomie, groei en competentieontwikkeling van bevlogen werknemers en ondernemers. Gezamenlijk zetten we in op nieuwe energie, co-creatie, out-of-the-box denken, gedegen research en originaliteit. We ontwikkelen proeftuinen om nieuwe ideeën en concepten uit te werken. Arbeidssatisfactie en goed werkgeverschap gaan daarbij steeds hand in hand.

Onze programma’s en activiteiten resulteren in duurzame versterking. Wij richten ons op werkgevers en hun individuele werknemers, maar daarnaast ook op eigen initiatieven en wensen van individuele deelnemers:

Zie daarvoor het

Action Learning Lab programma

Wil je dit volgen of, beter, er aan meedoen ? Neem contact op, vraag ons advies, probeer ons uit. Bel voor een afspraak….!

Ben je gegrepen door onze missie, laat het ons weten, raak betrokken !

blijf ons volgen

In alle fasen van het leven moeten mensen een spiegel kunnen vinden voor de vraagstukken waar ze mee te maken hebben. Naast alle vraagstukken van algemeen levensgeluk en professionele zingeving kan dat voor de dertiger het keuzedilemma zijn, voor de veertiger een financiële vraagstuk en voor de 65 plusser hoe die actief zijn oude dag kan doorbrengen. Belangrijk is dat mensen zelf richting aan hun leven geven. Common.nu heeft een eigen kijk op de wereld van persoonlijke energie en welbevinden. Meer richting durven geven aan je eigen toekomst, om te handelen i.p.v. af te wachten, om weerbaar te zijn en energie te hebben en te geven. Zo helpen we elkaar weer een stap verder.
Share Button