Nederland scoort hoog op de internationale lijsten van welvaart en welbevinden. Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste ter wereld. Alles gaat goed in Nederland!

Maar jongeren krijgen steeds vroeger een burn-out. Er is stil verzuim bij 10 -20 % van de werknemers en 57% van de werknemers geeft aan niet te verwachten de AOW leeftijd te halen op de manier waarop ze nu werken. Wist u bijvoorbeeld dat 30% van alle zieke medewerkers thuis zit met psychische klachten?

Uit onderzoek onder werknemers blijkt dat slechts 20% binnen een organisatie bevlogen is en wenst 40% direct een nieuwe werkkring. Blijkbaar is er dus wel iets aan de hand in Nederland. Maar pas als mensen uitvallen in het werkproces, met problemen bij de zorgverleners komen of niet mee kunnen binnen de maatschappij, is er aandacht. Als het te laat is. Daarom is het zaak energie terug te brengen op de werkvloer. Mensen worden pas toegewijd als ze gelukkig worden van wat ze doen. Die 20% moet dus omhoog. Vanaf nu, het tij kunnen we keren !

Een bevlogen medewerker is als gevolg van het positieve, energieke gevoel dat hij tijdens zijn werk ervaart, veel productiever dan een gemiddelde werknemer. Afgezien van de grote bedrijfseconomische voordelen hiervan, is het natuurlijk ook prettig voor medewerkers om veel plezier te hebben in het werk.

Macro-economisch gezien kost het niet-bevlogen zijn van veel Amerikaanse werknemers 350 miljard dollar. In Nederland zou dat gemis jaarlijks enkele tot meer dan 10 miljard euro’s bedragen. Bevlogenheid verschilt van medewerkerstevredenheid. Dat laatste kan zich namelijk ook uiten in tevreden, maar passieve medewerkers. Bij bevlogenheid vertaalt de positieve werkbeleving zich volgens onderzoeksbureau Gallup in concrete extra’s: 18% hogere productiviteit (veel meer overwerk), 12% hogere bedrijfswinst, 27% minder verzuim en 12% hogere klantloyaliteit. In Nederland is gemiddeld slechts 15 – 20% van alle medewerkers bevlogen. Dat betekent dat er nog het nodige te doen is om het gemiddelde wat omhoog te brengen. De HR businesscase is dus al snel positief. Maar al is bevlogenheid en ook de effecten daarvan goed meetbaar, dat betekent nog niet dat helemaal duidelijk is hoe je daar het beste aan werkt.

Common.nu gunt iedere werkende (en werkzoekende) het beste uit zichzelf te halen. We streven naar de perfecte match tussen inzetbaarheid en prestaties. We stimuleren engagement en commitment. Common.nu richt op actief participeren en zelfbewust ondernemend zijn, dat kan uiteraard zowel als medewerker en als ondernemer.
Common.nu wil de arbeidsdynamiek in Nederland vergroten door intrinsieke motivatie, vitaliteit en bevlogenheid centraal te stellen en hoger op ieders agenda te krijgen. Common.nu richt zich vanuit de positieve psychologie op duurzame versterking van de energie, de weerbaarheid en het engagement. Van jong tot oud, man en vrouw, van iedereen die kan, wil of moet werken. Wij willen vanuit een gemeenschappelijk belang de vitaliteit en bevlogenheid (terug-)brengen op de werkplek. Dat is onze ambitie.
Share Button